Suomi
FI

Yliopistokyselyt

Tieto on sormiesi ulottuvilla LimeSurveylla

LimeSurvey tarjoaa laajan valikoiman verkkokyselytyökaluja yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja muille opetusalan toimijoille. Etsitpä sitten palautetta opiskelijakokemuksista, suoritat tutkimusta tai haluat parantaa kursseja, LimeSurvey voi auttaa yliopistoja laatimaan kyselyjä, jotka tuottavat arvokasta dataa ja oivalluksia.

Muuttaa koulutuskokemuksia parempaan suuntaan
Parantamalla tutkimustyötä
Alumnien menestyslukujen seuranta
There’s no better way to reach your audience

Mitä ovat yliopistokyselyt?

LimeSurvey pyrkii tarjoamaan opettajille, professoreille ja kasvattajille parhaat työkalut luotettavan tutkimuksen suorittamiseen ja oleellisen palautteen keräämiseen. Kyselyt koulutuksessa, akateemiset tutkimuskyselyt, yliopistokyselyt — meillä on jotain kaikille.

Yliopistokyselyiden edut

TPL_MODULE_ACCORDION_TITLE

Korkeakoulut voivat käyttää yliopistokyselyitä parantaakseen koulutuksen ja opetussuunnitelman laatua, varmistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan tyytyväisyyden, sekä mukauttaa tarjontaansa vastaamaan muuttuvia akateemisia ja teollisuuden standardeja.

Yliopiston johtajat voivat analysoida kyselytietoja tarkentaakseen nykyisiä akateemisia tarjontoja, sovittaen sisäisiä ja ulkoisia päätöksiä yliopistoyhteisön tarpeiden ja odotusten mukaisesti.

Tiedekuntien dekaanit ja osastopäälliköt voivat hyödyntää kyselytuloksia arvioidakseen nykyistä opetussuunnitelmaa ja päivittääkseen sitä tarpeen mukaan.

Yliopiston HR-tiimit voivat käyttää kyselypalautetta parantaakseen tiedekunnan ja henkilöstön tyytyväisyyttä.

Opiskelija-asioiden ammattilaiset ja akateemiset neuvonantajat arvioivat opiskelijoiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä sekä toteuttavat muutoksia sen mukaisesti.

Opettajat ja tiedekunnan jäsenet voivat käyttää palautetta räätälöidäkseen opetustrategioitaan paremmin vastaamaan opiskelijoiden oppimistyyliä ja tarpeita.

Tuekijat, professorit ja opiskelijat voivat luottaa kyselyihin keräten tietoja opiskeluihin ja tutkimusprojekteihin, rikastaen näin opiskelijoiden tietokannan.

Käyttämällä kyselypalautetta, laitosten johtajat ja kampussuunnittelijat voivat päivittää kampuksen infrastruktuuria.

Opettajat ja tutkijat voivat kerätä tietoja akateemista tutkimusta varten.

Alumnisuhteiden tiimit voivat kerätä palautetta alumnien sitoutumisesta ja tyytyväisyydestä sekä ideoida uusia tapoja ylläpitää pitkäaikaisia suhteita yliopiston alumnien kanssa.

Kyselytutkimusten näkemykset voivat auttaa urapalveluita räätälöimään uraneuvontaansa opiskelijoiden nykyisten tarpeiden mukaan.

Eri tyyppisiä yliopistokyselyjä
Yliopistokyselyt palvelevat monenlaisia tarkoituksia. Opiskelijapalautteen keräämisestä suuremman akateemisen tutkimuksen kätevänä työkaluna toimimiseen, nämä kyselyt kannustavat aitoihin vastauksiin yliopistoihin liittyvissä olennaisissa asioissa. Seuraavassa on joitakin yleisiä yliopistokyselyjen tyyppejä.

Parhaat yliopistokyselykysymykset

TPL_MODULE_ACCORDION_TITLE_2

- Kuinka tyytyväinen olet yleisesti yliopistokokemukseesi?
- Kuinka todennäköisesti suosittelisit yliopistoasi ystävälle tai tuttavalle?
- Kuinka tyytyväinen olet akateemisen opetuksen ja kurssien laatuun?
- Kuinka tyytyväinen olet yliopiston akateemisiin ja vapaa-ajan tiloihin (kirjastot, urheilu- ja vapaa-ajantilat, taidetilat)
- Koetko, että nämä palvelut ovat hyödyllisiä, saavutettavia ja käteviä?

- Kuinka arvioisit opettajasi yleistä tehokkuutta?
- Osoittivatko he vahvaa tietämystä aiheesta?
- Oliko heidän selityksensä selkeät ja helppotajuiset?
- Kuinka arvioisit kurssin järjestelmällisyyttä ja rakennetta?
- Kuinka tyytyväinen olit oppimismateriaalien (oppikirjat, lukemistot, verkkomateriaalit) saatavuuteen ja hyödyllisyyteen?

- Mikä on nykyinen työllisyystilanteesi? Jos olet työllistynyt, anna tarkemmat tiedot (työnantaja, palkka, asema)
- Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työllisyystilanteeseesi?
- Miten paljon nykyinen työsi liittyy tutkintoosi?
- Oletko pysynyt yhteydessä yliopistoon valmistumisesi jälkeen?
- Kuinka tyytyväinen olet akateemiseen kokemukseesi?

- Asteikolla 1–10, kuinka arvioisit yleisen mielenterveytesi ja hyvinvointisi?
- Pystytkö helposti pääsemään yliopiston tarjoamien terveys- ja hyvinvointipalveluiden piiriin?
- Oletko koskaan käyttänyt näitä palveluita? Jos et, mikä kannustaisi sinua käyttämään niitä?
- Tunnetko saavasi tukea tovereiltasi, professoreiltasi ja opinto-ohjaajiltasi?
- Tunnetko leimautuvasi hakiessasi näitä palveluita?

Example university survey template

The university application form template is a standardized form that students fill out when applying to universities.

It includes sections for personal information, educational background, intended major, extracurricular activities, work experience, and references, allowing universities to evaluate the student's qualifications and suitability for admission.

Template tags

Vinkkejä yliopistokyselyjen parantamiseen

1. Konsultoi opiskelijoita kyselylomakkeita suunnitellessasi: Tämä on erityisen tärkeää, jos kysely on suunnattu opiskelijoille. Kysy neuvoa muilta opiskelijoilta, kun luot kyselyitä opiskelijoille, sillä heillä on yksityiskohtaista tietoa niistä asioista, joita opiskelijat arvostavat.

2. Personoi kyselykutsut: Kun luot kyselyitä opiskelijoille, erityisesti pienille ryhmille (esimerkiksi fokusryhmät), varmista, että puhuttelet osallistujia nimellä ja selitä heidän palautteensa tarkoitus ja tärkeys. Tämä lisää osallistumisen todennäköisyyttä.

3. Pidä kysely lyhyenä: Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on yleensä kiireinen aikataulu ja määräaikoja, joten he arvostavat kyselyiden olevan lyhyitä, ytimekkäitä ja suoraan asiaan meneviä.

Miten LimeSurvey voi auttaa yliopiston kyselyissä?

Multimedian tuki
Paranna kyselyn visuaalista estetiikkaa integroimalla multimediaelementtejä, kuten kuvia, videoita ja ääntä.
Kayttäjien hallinta
Hallitse kyselyyn osallistuvia, seuraa heidän vastauskäyttäytymistään ja sulje pois useita vastauksia samalta osallistujalta. Lisäksi luo anonyymejä kyselyitä.
Käyttäjähallinta ja oikeudet
Määrittele yksittäisten käyttäjien oikeudet ja roolit, samalla kun pidät kirjaa suuresta määrästä mukana olevia käyttäjiä.
Tietosuoja
Suojaa itsesi suostumuksella noudattaen GDPR:ää ja valitse sijainti tietojesi turvalliselle säilytykselle, jotka kaikki ovat sinun henkilökohtaista omaisuuttasi.
Kirjaudu sisään normaalisti
Yhdistä LimeSurvey osaksi yliopiston tai korkeakoulun infrastruktuuria, jotta osallistujat voivat kirjautua sisään olemassa olevilla käyttäjätunnuksillaan.
Kattava tiedonvienti
Tuo kyselyn tulokset vain muutamalla napsautuksella. Tee nämä saataville käsittelyä ja arviointia varten sovelluksissa, kuten Excel, SPSS, R tai Stata.

Luo ensimmäiset yliopistokyselysi