Bokmål
NB

Universitetsundersøkelser

Kunnskap vil være innen rekkevidde med LimeSurvey

LimeSurvey tilbyr et bredt utvalg av verktøy for nettbefaringer for universiteter, forskningsinstitutter og andre utdanningsinstitusjoner. Enten du søker tilbakemelding på studentopplevelser, gjennomfører forskning, eller ønsker å forbedre kurs, kan LimeSurvey hjelpe universiteter med å utforme undersøkelser som gir verdifulle data og innsikt.

Transformere utdanningsopplevelser til det bedre
Forbedre forskningsarbeider
Holde oversikt over suksessrater for alumni
There’s no better way to reach your audience

Hva er universitetsundersøkelser?

LimeSurvey tar sikte på å gi lærere, professorer og pedagoger de beste verktøyene for å gjennomføre pålitelig forskning og samle inn viktig tilbakemelding. Utdanningsundersøkelser, akademiske forskningsskjemaer, universitetsundersøkelser — vi har noe for alle.

Fordeler med universitetsundersøkelser

TPL_MODULE_ACCORDION_TITLE

Høyere utdanningsinstitusjoner kan bruke universitetsundersøkelser for å forbedre utdannings- og læreplanens kvalitet, sikre student- og fakultettilfredshet, og tilpasse sine tilbud for å holde tritt med endrede akademiske og bransjestandarder.

Universitetsledere kan analysere undersøkelsesdata for å forbedre eksisterende akademiske tilbud, og tilpasse interne og eksterne beslutninger til behovene og forventningene til universitetsmiljøet.

Aka­demiske deka­ner og instituttle­dere kan bruke innsik­ter fra undersøkelser til å evaluere den eksisterende læreplanen og oppdatere den tilsvarende.

Universitets HR-team kan bruke tilbakemeldinger fra undersøkelser for å forbedre tilfredsheten blant fakultet og ansatte.

Student affairs-profesjonelle og akademiske rådgivere for å vurdere studentopplevelser og tilfredshet, og implementere endringer deretter.

Utdanningspersonell og fakultetsmedlemmer kan bruke tilbakemeldinger for å tilpasse sine undervisningsstrategier for bedre å samsvare med studentenes læringsstiler og behov.

Forskere, professorer og studenter kan stole på undersøkelser for å samle inn data til studier og forskningsprosjekter, og dermed berike den eksisterende databasen med studentkunnskap.

Ved å bruke tilbakemeldinger fra spørreundersøkelser kan fasilitetsledere og campusplanleggere oppgradere campusinfrastrukturen.

Fakultetsmedlemmer og forskere kan samle data for akademisk forskning.

Alumni-relasjonsteam kan samle tilbakemeldinger om alumni-engasjement og tilfredshet, og utarbeide nye måter å opprettholde langvarige forhold med universitetets alumni.

Innsikt fra undersøkelser kan hjelpe karrieretjenester tilpasse deres karriereveiledning til studenters nåværende behov.

Ulike typer universitetsundersøkelser
Universitetsundersøkelser tjener en rekke formål. Fra å samle tilbakemeldinger fra studenter til å fungere som et praktisk forskningsverktøy for en større akademisk studie, oppfordrer disse undersøkelsene til autentiske svar på aktuelle spørsmål relatert til universiteter. Følgende er noen vanlige typer universitetsundersøkelser

De beste spørsmålene til undersøkelse for universitet

TPL_MODULE_ACCORDION_TITLE_2

- Alt i alt, hvor fornøyd er du med din universitetsopplevelse?
- Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale universitetet ditt til en venn eller en kollega?
- Hvor fornøyd er du med kvaliteten på dine akademiske fag og kursarbeid?
- Hvor fornøyd er du med kvaliteten på de akademiske og ekstrakurrikulære fasilitetene på campus (biblioteker, sports- og rekreasjonsfasiliteter, kunstneriske arenaer)
- Synes du disse tjenestene er nyttige, tilgjengelige og praktiske?

- Hvordan vil du vurdere instruktørens overordnede effektivitet?
- Demonstrerte de en sterk kunnskap om emnet?
- Var deres forklaringer klare og enkle å forstå?
- Hvordan vil du vurdere organisering og struktur av kurset?
- Hvor fornøyd var du med tilgjengeligheten og nytten av læringsressurser (lærebøker, lesestoff, nettmaterialer)?

- Hva er din nåværende arbeidssituasjon? Hvis du er ansatt, vennligst oppgi detaljer (arbeidsgiver, lønn, stilling)
- Hvor fornøyd er du med din nåværende arbeidssituasjon?
- I hvilken grad er din nåværende jobb relevant for din grad?
- Har du beholdt kontakten med universitetet siden du ble uteksaminert?
- Hvor fornøyd er du med din akademiske erfaring?

- På en skala fra 1 til 10, hvordan vil du rangere din generelle mentale helse og velvære?
- Har du lett tilgang til medisinske og velvære-tjenester på campus som tilbys av universitetet?
- Har du noen gang brukt disse tjenestene? Hvis ikke, hva ville oppmuntre deg til å bruke dem?
- Føler du deg støttet av dine jevnaldrende, professorer og akademiske rådgivere?
- Føler du deg stigmatisert når du søker disse tjenestene?

Example university survey template

The university application form template is a standardized form that students fill out when applying to universities.

It includes sections for personal information, educational background, intended major, extracurricular activities, work experience, and references, allowing universities to evaluate the student's qualifications and suitability for admission.

Template tags

Tips for å forbedre universitetundersøkelsene dine

1. Konsulter studenter når du designer spørreskjemaer: Dette er spesielt viktig hvis undersøkelsen er rettet mot studenter. Søk råd fra andre studenter når det gjelder å lage undersøkelser for studenter, da de vil ha detaljert innsikt i spørsmål som er verdsatt av studenter.

2. Tilpass invitasjoner til undersøkelsen: Når du lager undersøkelser for studenter, spesielt de som er rettet mot mindre grupper (for eksempel fokusgrupper), sørg for å henvende deg til deltakerne ved navn og forklare formålet med og viktigheten av deres tilbakemelding. Dette garanterer en høyere sannsynlighet for deltakelse.

3. Hold undersøkelsen kort: Studenter og ansatte har vanligvis travle timeplaner og frister å sjonglere, og vil sette pris på at undersøkelsene er korte, konsise og til poenget.

Hvordan kan LimeSurvey hjelpe med dine universitetsspørreundersøkelser?

Multimediestøtte
Forbedre undersøkelsens visuelle estetikk ved å integrere multimedieelementer som bilder, videoer og lyd.
Brukerhåndtering
Administrer de som deltar i en undersøkelse, spor deres responsatferd, og ekskludere flere svar fra samme deltaker. I tillegg, opprett anonyme undersøkelser.
Brukeradministrasjon og rettigheter
Definer rettighetene og rollene til individuelle brukere, samtidig som du holder oversikt over det store antallet involverte brukere.
Databeskyttelse
Beskytt deg selv ved å innhente samtykke i samsvar med GDPR, og velg et sted for sikker lagring av dine data, som alt er din personlige eiendom.
Logg inn som vanlig
Integrer LimeSurvey i infrastrukturen på universitetet eller høyskolen slik at deltakerne kan logge på med sine eksisterende bruker-IDer.
Omfattende dataeksport
Eksporter undersøkelsesresultatene med bare noen få klikk. Gjør dem tilgjengelige for behandling og evaluering i applikasjoner som Excel, SPSS, R eller Stata.

Lag dine første universitetsundersøkelser