Help us build the world's #1 survey platform. We are hiring!
Tiếng Việt

Chọn một gói khảo sát phù hợp với bạn.

Đăng ký miễn phí để trải nghiệm. Nâng cấp lên gói cao hơn bất cứ lúc nào.
Để có các tính năng doanh nghiệp phù hợp, hãy liên hệ với chúng tôi.

Basic

$34 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=32€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
 •   1 000 lượt trả lời/tháng
 • 250 MB dung lượng tải lên
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
 • Hỗ trợ qua email
Giá tốt nhất

Expert

$29 / tháng
$348 thanh toán hàng năm
(=323€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
 •   10 000 lượt trả lời/năm
 • 1 GB dung lượng tải lên
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
 • Hỗ trợ qua email
 • 1 tên miền bí danh
 • Miền nhãn trắng
 • Xóa thương hiệu khảo sát

Enterprise

$74 / tháng
$888 thanh toán hàng năm
(=823€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
 •   100 000 lượt trả lời/năm
 • 3 GB dung lượng tải lên
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
 • Hỗ trợ email ưu tiên
 • 2 tên miền bí danh
 • Miền nhãn trắng
 • Xóa thương hiệu khảo sát
 • Phiên bản chuyên dụng

Giá không phải EUR được hiển thị chỉ nhằm giúp bạn định hướng - thanh toán sẽ luôn bằng EUR.

Doanh nghiệp? Hãy hợp tác!

Bạn cho chúng tôi biết những gì bạn muốn, chúng tôi cung cấp những gì bạn cần.

 • Số lượng câu trả lời tùy chỉnh/năm
 • Bộ nhớ tải lên tùy chỉnh
 • Hỗ trợ doanh nghiệp
 • Số lượng tên miền bí danh tùy chỉnh
 • Máy chủ chuyên dụng
Basic
$34 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=32€*)

Basic

$34 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=32€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
Giá tốt nhất
Expert
$29 / tháng
$348 thanh toán hàng năm
(=323€*)

Expert

$29 / tháng
$348 thanh toán hàng năm
(=323€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
Enterprise
$74 / tháng
$888 thanh toán hàng năm
(=823€*)

Enterprise

$74 / tháng
$888 thanh toán hàng năm
(=823€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_2
responses_3
responses_4
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_2
upload_storage_size_3
upload_storage_size_4
Ghi nhãn trắng
wlep_2
wlep_3
wlep_4
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_2
rlb_3
rlb_4
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Được ưu tiên
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
admin_2
admin_3
admin_4
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
80+
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Không cho phép liên kết bên ngoài
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)

Basic

$34 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=32€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_2
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_2
Ghi nhãn trắng
wlep_2
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_2
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
admin_2
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Không cho phép liên kết bên ngoài
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)
Giá tốt nhất

Expert

$29 / tháng
$348 thanh toán hàng năm
(=323€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_3
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_3
Ghi nhãn trắng
wlep_3
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_3
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
admin_3
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)

Enterprise

$74 / tháng
$888 thanh toán hàng năm
(=823€*)
Đặt hàng ngay
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_4
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_4
Ghi nhãn trắng
wlep_4
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_4
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Được ưu tiên
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
admin_4
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)

1

Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo mật. Dữ liệu khảo sát/trả lời của bạn được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt với tên người dùng/mật khẩu riêng biệt cho mỗi phiên bản LimeSurvey Cloud. Kết nối từ trình duyệt của bạn với máy chủ của chúng tôi cũng được mã hóa bằng SSL.

Dữ liệu bên trong LimeSurvey theo mặc định không được mã hóa vì nó được ứng dụng LimeSurvey thường xuyên (nó không ở trạng thái lưu trữ); tuy nhiên, bạn có thể định cấu hình câu trả lời cho một số dạng câu hỏi nhất định để luôn được mã hóa khi lưu trữ. Ngoài ra, đối với dữ liệu người tham gia, bạn có thể chọn một số trường nhất định để luôn được mã hóa.

Hơn nữa, chúng tôi tạo các bản sao lưu hàng ngày cho dữ liệu LimeSurvey của bạn. Dữ liệu đó được lưu trữ và mã hóa, được lưu trữ an toàn trên một ổ đĩa khác, nhưng tại cùng một vị trí lưu trữ.

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây LimeSurvey Cloud:

Khi tạo phiên bản LimeSurvey Cloud, bạn sẽ được hỏi về vị trí máy chủ, nơi chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn. Hiện tại, chúng tôi cung cấp các vị trí lưu trữ sau:

 • Đức (được khuyến nghị cho khách hàng EU)
 • Phần Lan (được khuyến nghị cho khách hàng EU)
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
 • Canada
 • Úc

Sau khi chọn một vị trí, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn duy nhất trên một máy chủ ở quốc gia đó.

Nếu bạn đang sử dụng LimeSurvey Community Edition:

Trong trường hợp đó, tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ trên máy chủ của bạn hoặc máy chủ của nhà cung cấp (thường là nơi bạn đã cài đặt LimeSurvey).

Giảm giá LimeSurvey

LoạiTỷ lệ giảm
Giáo viên 30%
Sinh viên 50%
Phi lợi nhuận 30%

Giáo viên và sinh viên phải đồng ý chỉ sử dụng LimeSurvey cho công việc liên quan đến lớp học.

Đăng ký giảm giá rất dễ dàng. Chỉ cần thực hiện một vài bước.

Bước 1: Bước 1: Đăng ký tài khoản LimeSurvey miễn phí.

Bước 2: Ngay sau khi bạn đăng ký:

 • Đối với giáo viên: Gửi cho chúng tôi email cho biết tên người dùng và bản sao quét mặt sau và mặt trước của thẻ giáo viên hợp lệ của bạn.
 • Đối với sinh viên: Gửi cho chúng tôi email cho biết tên người dùng và bản sao quét mặt sau và mặt trước của thẻ sinh viên hợp lệ của bạn.
 • Đối với tổ chức phi lợi nhuận: Gửi cho chúng tôi email cho biết tên người dùng và bằng chứng về tình trạng phi lợi nhuận hoặc bằng chứng về công việc phi lợi nhuận của bạn (trang web, tờ rơi hoặc tài liệu tương tự).

Chúng tôi sẽ áp dụng giảm giá sau khi xác minh giấy tờ.

Bước 3: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận sau khi chúng tôi áp dụng giảm giá.

Bước 4: Bây giờ bạn có thể đặt hàng và giảm giá sẽ được tự động áp dụng.  Nếu không được áp dụng, xin đừng đặt hàng, mà hãy liên hệ lại với chúng tôi. Giảm giá không thể được áp dụng trở lại!

Xin lưu ý: Giảm giá được ràng buộc với các thực thể đăng ký giảm giá. Ví dụ: không được phép đăng ký giảm giá cho sinh viên, sau đó sử dụng địa chỉ lập hóa đơn của công ty khi đặt hàng.
Theo quyết định riêng của mình, LimeSurvey có quyền từ chối đề nghị giảm giá hoặc kết thúc/hoàn nguyên giảm giá do nghi ngờ lạm dụng.

Nếu hủy đăng ký, bạn vẫn tiếp tục có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của gói trong khoảng thời gian bạn đã thanh toán (điều này cũng tương tự đối với LimeSurvey ComfortUpdate và LimeSurvey Cloud). Nếu bạn đang sử dụng LimeSurvey Cloud và gói đăng ký đã hết hạn, bạn sẽ quay lại gói Miễn phí. Bạn vẫn có thể truy cập tất cả các câu trả lời đã thu thập và sử dụng tất cả các tính năng của phiên bản Miễn phí.