Tagalog
TL

Libreng survey at questionnaire para sa unibersidad
Para sa pangangalap ng kaalaman.

LimeSurvey ang pinakamagandang online na tool ng survey para sa mga surian, unibersidad, at iba pang institusyong pang-edukasyon. Mga survey para sa edukasyon, survey para sa akademya, poll sa unibersidad, o survey para sa estudyante o guro—sa LimeSurvey, mabilis at madaling makakagawa ng mga survey para sa unibersidad.

Bakit? Dahil mahalaga para sa amin ang pagbibigay ng pinakamagagandang oportunidad para sa pag-aaral at paglilinang ng kaalaman. Kaya naman inaalok namin sa mga unibersidad ang lahat ng tool na kailangan nila para sa mga malawakang pag-aaral, para makapagpatupad ng mga sinusubukan pang disenyo, o para lang magsagawa ng mga simpleng LifeSurvey. Subukan na ito ngayon!

Kahit ilang bilang ng user

Para ma-access ng lahat ng estudyante at kawani sa mga unibersidad ang LimeSurvey, hindi limitado ang bilang ng administrator at user ng survey.

Pangangasiwa sa user

Pangasiwaan ang mga nakikibahagi sa survey, subaybayan ang paraan ng pagtugon nila, at pigilang maulit ang pagtugon ng mga kalahok. Puwede ring gumawa ng mga anonymous na survey.

Pangangasiwa at mga karapatan ng user

TItakda ang mga karapatan at tungkulin ng mga indibidwal na user habang sinusubaybayan ang malaking bilang ng mga kalahok na user.

Proteksyon ng datos

Protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot bilang pagsunod sa GDPR at pumili ng lokasyon para sa ligtas na pag-store ng iyong datos na personal na pag-aari mo.

Mag-log in nang normal

I-integrate ang LimeSurvey sa imprastruktura ng iyong unibersidad o kolehiyo para makapag-log in ang mga kalahok gamit ang mga kasalukuyan nilang user ID.

Pag-export ng komprehensibong datos

I-export ang mga resulta ng survey sa ilang click lang. Ihanda ang mga ito para sa pagpoproseso at pagsusuri sa mga application na gaya ng Excel, SPSS, R, o Stata.

Puwedeng mapadali ang pananaliksik.

Kailangan ng mga institusyong pang-edukasyon ng mga maayos na kagamitan para makapagsagawa ng mga mapagkakatiwalaang pag-aaral. Sa LimeSurvey, nag-aalok kami ng solusyong nagpapadali sa teknikal na pagpapatupad ng ganitong mga survey. Para pasimplehin: ikaw ang bahala sa nilalaman—bibigyan ka namin ng perpektong platform.

Makukuha mo
ang hihingin mo.
Bilang ng user
Magsalin sa mahigit 40 wika

Mga madalas itanong

Napakahalaga para sa amin ng seguridad. Inii-store ang datos ng iyong survey/tugon sa hiwalay na database na may hiwalay na username/password para sa bawat instance sa LimeSurvey Cloud. Ine-encrypt din sa pamamagitan ng SSL ang koneksyon ng iyong browser sa aming mga server.

Bilang default, hindi ine-encrypt ang datos na nasa LimeSurvey dahil regular itong ina-access ng LimeSurvey application <(span style="text-decoration: underline;">ina-access o ginagamit ito). Gayunpaman, puwede mong itakda ang mga tugon sa mga partikular na uri ng tanong na palaging ma-encrypt kapag hindi ina-access o ginagamit. Bukod pa rito, para sa datos ng kalahok, puwede kang pumili ng mga partikular na field na dapat palaging i-encrypt.

Maliban pa rito, gumagawa kami ng mga backup ng iyong datos sa LimeSurvey kada araw. Hindi ina-access o ginagamit ang datos na iyon at naka-encrypt iyon, at ligtas iyong naka-store sa ibang drive pero nasa iisang lokasyon sa pagho-host.

Kung ginagamit mo ang pagho-host ng LimeSurvey Cloud:

Kapag gumawa ka ng instance sa LimeSurvey Cloud, hihingin sa iyo ang lokasyon ng server kung saan namin iho-host ang iyong datos. Inaalok namin sa kasalukuyan ang mga sumusunod na lokasyon para sa pagho-host:

 • Germany (inirerekomenda para sa mga customer sa EU)
 • Finland (inirerekomenda para sa mga customer sa EU)
 • United Kingdom
 • USA
 • Canada
 • Australia

Pagkatapos pumili ng lokasyon, iii-store lang namin ang iyong datos sa server sa bansang iyon.

Kung ginagamit mo ang aming LimeSurvey Community Edition:

Sa ganitong sitwasyon, naka-store ang lahat ng datos mo sa server mo o ng iyong provider (karaniwang kung saan mo na-install ang LimeSurvey).

Mga Diskuwento sa LimeSurvey

UriPorsyento
Mga Guro 30%
Mga Estudyante 50%
Mga Nonprofit 30%

Dapat sumang-ayon ang mga guro at estudyante na gagamitin lang nila ang LimeSurvey para sa gawaing nauugnay sa klase.

Madali lang mag-apply para makakuha ng diskuwento. Ilang hakbang lang ang kailangang gawin.

Hakbang 1: Mag-sign up para sa libreng LimeSurvey account.

Hakbang 2: Pagkatapos mong mag-sign up:

 • Para sa mga guro: I-email sa amin ang iyong username at na-scan na kopya ng likod at harap ng iyong valid na ID bilang guro.
 • Para sa mga estudyante: I-email sa amin ang iyong username at na-scan na kopya ng likod at harap ng iyong valid na ID bilang estudyante.
 • Para sa mga nonprofit: I-email sa amin ang inyong username at katibayan ng inyong katayuan bilang nonprofit o katibayan ng inyong ginagawa bilang nonprofit (website, polyeto, o katulad).

Ilalapat namin ang diskuwento kapag na-verify na ang mga dokumento.

Hakbang 3: Magpapadala kami sa iyo ng email ng kumpirmasyon kapag nalapat na namin ang diskuwento.

Hakbang 4: Puwede ka na ngayong mag-order at awtomatikong malalapat ang diskuwento. Kung hindi iyon mailapat, huwag mag-order at sa halip ay makipag-ugnayan sa amin. Hindi malalapat sa dati nang order ang mga diskuwento!

Tandaan: Nauugnay ang mga diskuwento sa entity na nag-apply para sa diskuwento. Halimbawa, hindi puwedeng mag-apply para sa diskuwento ng estudyante pagkatapos ay gumamit ng address sa pag-invoice ng kompanya kapag nag-order.
May karapatan ang LimeSurvey na hindi magbigay ng diskuwento o wakasan/bawiin ang diskuwento kung mapagpasyahan nito dahil sa pinaghihinalaang pang-aabuso.

Kung kakanselahin mo ang iyong subscription, maa-access mo pa rin ang lahat ng feature ng iyong plan sa loob ng panahong nabayaran mo na (ganito rin ang nalalapat sa LimeSurvey ComfortUpdate at LimeSurvey Cloud). Kung gumagamit ka ng LimeSurvey Cloud at nag-expire na ang subscription, babalik ka sa Libreng package. Maa-access mo pa rin ang lahat ng nakolektang tugon at magagamit mo pa rin ang lahat ng feature ng Libreng bersyon.

Manguna.

Gamitin ang aming simpleng online na tool ng survey para magtagumpay

Palaging updated.

Manguna sa pamamagitan ng newsletter ng LimeSurvey.

 • Balita tungkol sa kompanya at komunidad
 • Mga eksklusibong alok at diskuwento
 • Mga pinakabagong feature ng produkto
 • Mga nakakasabik na kuwento ng tagumpay at workshop
 • Marami pang iba…