Tagalog
TL

Mga libreng online na survey at questionnaire para sa market research
Alamin ang lagay ng merkado.

LimeSurvey ang pinakamainam na solusyon para sa propesyonal at anonymous na market research.

Makakatiyak ka lang na tama ang mga desisyong ginagawa mo kapag nauunawaan mo ang iyong mga customer at target na merkado. Ibinibigay namin ang lahat ng feature para sa pinakamagagandang survey para sa market research gaya ng mga questionnaire, template, at software—ang lahat ng kailangan mo para makapagsagawa ng mabisa at anonymous na survey o poll para sa market research sa anyo ng pangkalahatang praktikal na tool. Madali itong gamitin at tinitiyak nitong mabilis kang makakakuha ng mga resulta.

Pangangasiwa sa quota

Gamit ang aming mga survey para sa market research, mangongolekta ka lang ng datos na talagang kailangan mo sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga quota sa pakikibahagi at paggawa ng mga kinatawang sample.

Integration ng mga external na panel

I-integrate ang mga gusto mong provider ng external na panel sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga ID ng kalahok at pagtitiyak sa pinakamataas na kalidad ng pagsagot.

Expression Script

Gumamit ng internal na script language ng LimeSurvey para gumawa ng mga komplikadong survey para sa market research para magkaroon ka ng maximum na kalayaang makakilos.

Paggamit ng mga kondisyon

Naiaangkop ang bawat survey ayon sa iyong mga kinakailangan. Bumuo ng mga indibidwal na sitwasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa bawat kalahok ng mga makabuluhang tanong sa anumang bahagi ng survey.

Pangangasiwa ng kalahok

Magpadala sa mga kalahok ng imbitasyon sa email mula mismo sa LimeSurvey o magpadala ng mga paalala sa mga hindi pa nakakatapos sa iyong questionnaire para sa market research.

Seguridad ng datos

Piliin kung saan iii-store ang iyong datos at protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot bilang pagsunod sa GDPR. Mahalaga para sa amin na sa iyo lang ang iyong datos.

Mas mabilis pa sa isang iglap

Idinisenyo ang LimeSurvey para mapadali ang kailangan mong gawin para sa market research: gamit ang aming online na platform, mabilis kang makakagawa ng mga survey at questionnaire para sa market research. Dahil dito, mas makakatuon ka sa pagsusuri at pagsusuri—sa madaling salita, mapagtutuunan mo ng pansin ang pinakamahahalagang bahagi.

Para sa nilalaman at disenyo, may mga function na madaling maintindihan at iba't ibang feature na magagamit mo para iangkop ang anumang survey sa iyong mga kagustuhan at pangangailangan.

Makukuha mo
ang hihingin mo.
Maramihang user
Magsalin sa mahigit 40 wika

Korporasyon? Magtulungan tayo!

Sabihin sa amin ang gusto mo at ibibigay namin sa iyo ang hinihingi mo.

 • Custom na bilang ng tugon/taon
 • Custom na storage sa pag-upload
 • Corporate support
 • Custom na bilang ng alias domain
 • Nakalaang server
 • Marami pang iba…

Mga madalas itanong

Napakahalaga para sa amin ng seguridad. Inii-store ang datos ng iyong survey/tugon sa hiwalay na database na may hiwalay na username/password para sa bawat instance sa LimeSurvey Cloud. Ine-encrypt din sa pamamagitan ng SSL ang koneksyon ng iyong browser sa aming mga server.

Bilang default, hindi ine-encrypt ang datos na nasa LimeSurvey dahil regular itong ina-access ng LimeSurvey application <(span style="text-decoration: underline;">ina-access o ginagamit ito). Gayunpaman, puwede mong itakda ang mga tugon sa mga partikular na uri ng tanong na palaging ma-encrypt kapag hindi ina-access o ginagamit. Bukod pa rito, para sa datos ng kalahok, puwede kang pumili ng mga partikular na field na dapat palaging i-encrypt.

Maliban pa rito, gumagawa kami ng mga backup ng iyong datos sa LimeSurvey kada araw. Hindi ina-access o ginagamit ang datos na iyon at naka-encrypt iyon, at ligtas iyong naka-store sa ibang drive pero nasa iisang lokasyon sa pagho-host.

Kung ginagamit mo ang pagho-host ng LimeSurvey Cloud:

Kapag gumawa ka ng instance sa LimeSurvey Cloud, hihingin sa iyo ang lokasyon ng server kung saan namin iho-host ang iyong datos. Inaalok namin sa kasalukuyan ang mga sumusunod na lokasyon para sa pagho-host:

 • Germany (inirerekomenda para sa mga customer sa EU)
 • Finland (inirerekomenda para sa mga customer sa EU)
 • United Kingdom
 • USA
 • Canada
 • Australia

Pagkatapos pumili ng lokasyon, iii-store lang namin ang iyong datos sa server sa bansang iyon.

Kung ginagamit mo ang aming LimeSurvey Community Edition:

Sa ganitong sitwasyon, naka-store ang lahat ng datos mo sa server mo o ng iyong provider (karaniwang kung saan mo na-install ang LimeSurvey).

Mga Diskuwento sa LimeSurvey

UriPorsyento
Mga Guro 30%
Mga Estudyante 50%
Mga Nonprofit 30%

Dapat sumang-ayon ang mga guro at estudyante na gagamitin lang nila ang LimeSurvey para sa gawaing nauugnay sa klase.

Madali lang mag-apply para makakuha ng diskuwento. Ilang hakbang lang ang kailangang gawin.

Hakbang 1: Mag-sign up para sa libreng LimeSurvey account.

Hakbang 2: Pagkatapos mong mag-sign up:

 • Para sa mga guro: I-email sa amin ang iyong username at na-scan na kopya ng likod at harap ng iyong valid na ID bilang guro.
 • Para sa mga estudyante: I-email sa amin ang iyong username at na-scan na kopya ng likod at harap ng iyong valid na ID bilang estudyante.
 • Para sa mga nonprofit: I-email sa amin ang inyong username at katibayan ng inyong katayuan bilang nonprofit o katibayan ng inyong ginagawa bilang nonprofit (website, polyeto, o katulad).

Ilalapat namin ang diskuwento kapag na-verify na ang mga dokumento.

Hakbang 3: Magpapadala kami sa iyo ng email ng kumpirmasyon kapag nalapat na namin ang diskuwento.

Hakbang 4: Puwede ka na ngayong mag-order at awtomatikong malalapat ang diskuwento. Kung hindi iyon mailapat, huwag mag-order at sa halip ay makipag-ugnayan sa amin. Hindi malalapat sa dati nang order ang mga diskuwento!

Tandaan: Nauugnay ang mga diskuwento sa entity na nag-apply para sa diskuwento. Halimbawa, hindi puwedeng mag-apply para sa diskuwento ng estudyante pagkatapos ay gumamit ng address sa pag-invoice ng kompanya kapag nag-order.
May karapatan ang LimeSurvey na hindi magbigay ng diskuwento o wakasan/bawiin ang diskuwento kung mapagpasyahan nito dahil sa pinaghihinalaang pang-aabuso.

Kung kakanselahin mo ang iyong subscription, maa-access mo pa rin ang lahat ng feature ng iyong plan sa loob ng panahong nabayaran mo na (ganito rin ang nalalapat sa LimeSurvey ComfortUpdate at LimeSurvey Cloud). Kung gumagamit ka ng LimeSurvey Cloud at nag-expire na ang subscription, babalik ka sa Libreng package. Maa-access mo pa rin ang lahat ng nakolektang tugon at magagamit mo pa rin ang lahat ng feature ng Libreng bersyon.

Ang sinasabi ng aming mga user

Handa ka na bang tumuklas pa?

Gamitin ang aming simpleng online na tool ng survey para magtagumpay