Монгол
MN

LimeSurvey дэмжлэг

LimeSurvey дэмжлэг

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Танд судалгаа хийх, загвар ашиглах, судалгаагаа илгээх, үр дүнд дүн шинжилгээ хийх болон бусад асуудалд дэмжлэг хэрэгтэй байгаа эсэхээс үл хамааран бид үргэлж туслахад бэлэн байна. Зүгээр л холбогдож, манай мэргэжлийн хэрэглэгчийн дэмжлэгийг ашиглаарай.

Lime Survey дээр дэмжлэг авах бусад газрууд