Tiếng việt
VI

Chọn một gói khảo sát phù hợp với bạn.

Nâng cấp lên gói cao hơn bất cứ lúc nào.
Để có các tính năng doanh nghiệp phù hợp, hãy liên hệ với chúng tôi.
TPL_PLAN_BASIC_SAVE
TPL_PLAN_BASIC_SAVE_TITLE

Basic

Tạo các cuộc khảo sát để thu thập dữ liệu và phân tích kết quả.
$39 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=37€*)
Kế hoạch hiện tại
Nhận báo giá
 • 1 người dùng quản trị
 • 1 000 lượt trả lời/tháng  
 • 250 MB dung lượng tải lên
 • Không giới hạn số khảo sát
 • Không giới hạn câu hỏi
Giá tốt nhất

Expert

Đảm bảo trải nghiệm mượt mà, phù hợp với thương hiệu.
$36 / tháng
$432 thanh toán hàng năm
(=406€*)
Mua Expert
Nhận báo giá
 • 3 người dùng quản trị
 • 10 000 lượt trả lời/năm  
 • 1 GB dung lượng tải lên
 • Tất cả trong Cơ bản
 • Miền nhãn trắng
 • Xóa thương hiệu khảo sát

Business

Được tùy chỉnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp các tiện ích mở rộng được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu độc đáo của tổ chức của bạn.
$105 / tháng
$1 249 thanh toán hàng năm
(=1173€*)
Mua Business
Nhận báo giá
 • người dùng quản trị
 • 100 000 lượt trả lời/năm  
 • 3 GB dung lượng tải lên
 • Tất cả trong Chuyên gia
 • 1 tên miền bí danh
 • Hỗ trợ email ưu tiên

Corporate

Lý tưởng cho các tổ chức lớn, cung cấp các tính năng tiên tiến và sự hỗ trợ tận tâm để giúp bạn mở rộng mà không gặp hạn chế.
 
 • Người dùng/Phản hồi tùy chỉnh
 • Tính năng nâng cao
 • SSO, LDAP, SAML
 • Máy chủ dédicacé
 • Hỗ trợ VIP

MOD_LSPROPRICING_PER_ADDITIONAL
Giá không phải EUR được hiển thị chỉ nhằm giúp bạn định hướng - thanh toán sẽ luôn bằng EUR. **VIP email queue, direct contact CSM, CSE, check-ins. Optional: onboarding, training, customisation.

LIMESURVEY IS TRUSTED BY THE WORLD'S MOST CURIOUS MINDS:
Basic
$39 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=37€*)

Basic

$39 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=37€*)
Kế hoạch hiện tại
Nhận báo giá
Giá tốt nhất
Expert
$36 / tháng
$432 thanh toán hàng năm
(=406€*)

Expert

$36 / tháng
$432 thanh toán hàng năm
(=406€*)
Mua Expert
Nhận báo giá
Business
$105 / tháng
$1 249 thanh toán hàng năm
(=1173€*)

Business

$105 / tháng
$1 249 thanh toán hàng năm
(=1173€*)
Mua Business
Nhận báo giá
Corporate
Lý tưởng cho các tổ chức lớn, cung cấp các tính năng tiên tiến và sự hỗ trợ tận tâm để giúp bạn mở rộng mà không gặp hạn chế.

Corporate

Chúng tôi điều chỉnh LimeSurvey theo nhu cầu của bạn và thiết kế giải pháp khảo sát hoàn hảo cho bạn.
Liên hệ bán hàng
 
Số lượt trả lời tối đa
responses_2
responses_3
responses_4
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_2
upload_storage_size_3
upload_storage_size_4
Ghi nhãn trắng
wlep_2
wlep_3
wlep_4
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_2
rlb_3
rlb_4
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Được ưu tiên
Hỗ trợ VIP
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
1 người dùng quản trị
3 người dùng quản trị
5-10 người dùng quản trị
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
80+
80+
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Không cho phép liên kết bên ngoài
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)

Basic

$39 / tháng
thanh toán hàng tháng
(=37€*)
Kế hoạch hiện tại
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_2
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_2
Ghi nhãn trắng
wlep_2
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_2
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
1 người dùng quản trị
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Không cho phép liên kết bên ngoài
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)
Giá tốt nhất

Expert

$36 / tháng
$432 thanh toán hàng năm
(=406€*)
Nâng cấp ngay
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_3
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_3
Ghi nhãn trắng
wlep_3
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_3
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
3 người dùng quản trị
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)

Business

$105 / tháng
$1 249 thanh toán hàng năm
(=1173€*)
Nâng cấp ngay
Nhận báo giá
Số lượt trả lời tối đa
responses_4
Bộ nhớ tải lên
upload_storage_size_4
Ghi nhãn trắng
wlep_4
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
rlb_4
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Được ưu tiên
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
5-10 người dùng quản trị
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)
Ngày
Giới tính
Nhập liệu dạng số
Nhập liệu nhiều số
Bộ điều khiển thanh trượt
Xếp hạng
Mô-đun văn bản
Có / Không
Thay đổi ngôn ngữ
Nhiều lựa chọn
Nhiều lựa chọn cùng với bình luận
Hộp chọn danh sách
Danh sách trường tùy chọn
Danh sách trường tùy chọn (lựa chọn 5 điểm)
Danh sách có trường nhận xét
Nhiều văn bản ngắn
Văn bản tự do (ngắn/trung bình/dài)
Tải lên dữ liệu
Ngang bằng
Ngôn ngữ quản trị và khảo sát
80+
Khảo sát đa ngôn ngữ
Dịch nhanh
Hỗ trợ Google Dịch
Thiết lập hạn mức
URL kết thúc định sẵn
Truyền thông số bên ngoài
Câu hỏi đặt trước với các tham số URL
Trình biên tập HTML WYSIWYG
Chỉnh sửa HTML trực tiếp
Sở hữu JavaScript
Hình ảnh và Video (HTML5)
Nhãn bảng câu hỏi có thể tái sử dụng
Nhập / xuất câu hỏi và khảo sát
Ngẫu nhiên hóa các câu hỏi và nhóm câu hỏi
Bỏ qua logic / rẽ nhánh
Phân tuyến và tùy chỉnh vi mô
Quy tắc và giá trị định giá
Khảo sát mở và đóng
Gửi lời mời và lời nhắc hàng loạt qua thư
Tùy chỉnh không giới hạn các mẫu email
Sử dụng máy chủ thư của riêng bạn
Sử dụng máy chủ thư của chúng tôi
Xử lý email lỗi tự động
Khảo sát có thể in
Thời gian bắt đầu và kết thúc khảo sát
Khảo sát ẩn danh
Tuân thủ GDPR
Hỗ trợ Google Analytics
Đăng ký công khai
Người tham gia có thể lưu và sau đó tiếp tục khảo sát
Ngăn chặn tham gia nhiều lân
Captcha chống spam
Thiết kế khảo sát đa dạng
Thiết kế khảo sát đáp ứng cho các thiết bị di động
Thiết kế khảo sát riêng (HTML, CSS, JS)
Tính giờ cho khảo sát
Nhập dữ liệu trong chương trình phụ trợ
Thống kê nhanh có đánh giá và xuất đồ họa
Xuất dữ liệu sang SPSS, R, Stata, CSV, Excel & PDF
Xuất sang kho lưu trữ
Thống kê công khai
Khả năng tương thích của bộ đọc màn hình
Tuân thủ W3C
API Điều khiển từ xa thông qua XML-RPC / JSON-RPC
Giao diện câu hỏi
Plugin & Mô đun* (*Áp dụng phụ phí cài đặt/cập nhật)

Corporate

Chúng tôi điều chỉnh LimeSurvey theo nhu cầu của bạn và thiết kế giải pháp khảo sát hoàn hảo cho bạn.
Liên hệ bán hàng
 
Số lượt trả lời tối đa
Bộ nhớ tải lên
Ghi nhãn trắng
Sử dụng tên miền riêng
Tên miền phụ riêng lẻ
Không có quảng cáo
Hỗ trợ cộng đồng
Hỗ trợ qua email
Không giới hạn số lượng khảo sát
Số người dùng
Ma trận
Ma trận (lựa chọn 5 điểm)
Ma trận (lựa chọn 10 điểm)
Ma trận (có / không /không chắc chắn)
Ma trận (Tăng/ giữ nguyên / giảm)
Ma trận (theo cột)
Ma trận (Kép)
Ma trận (Số)
Ma trận (Văn bản)